Tekijänoikeudet – All rights reserved

Ei kommentteja:
// Same in Engligh below the Finnish text. //


Kunnioita tekijänoikeuksia. ÄLÄ VARASTA.

Tekijänoikeuksien rikkominen on rikos.

Omistan tekijänoikeudet kaikkiin tässä blogissa ja sosiaalisen median kanavissani (kuten Instagramissa ja Facebookissa) jakamaani materiaaliin, kuten kuviin, tekstiin ja videoihin, mikäli toisin ei ole mainittu.

Ensinnäkin, olisi hyvä pyytää lupa, jos haluat jakaa kuviani.


Mutta ilman luvan kysymistäkin, sinulla on lupa

...jakaa vapaasti blogikirjoitusteni linkkejä.
...tallentaa kuviani Pinterestiin – kunhan niistä on linkki takaisin tänne blogiini.
...jakaa kerrallaan yhden (1) kuvan omassa blogissasi tai sosiaalisessa mediassa – mutta tähän liittyy lisäehtoja:

Jos haluat jakaa kuvani blogissasi tai omassa sosiaalisen median kanavassasi

– Mainitse selkeästi joko blogini tai minun nimeni heti kuvan välittömässä läheisyydessä, esim. "Kuva (c) Helmi Hytti"
– Sisällytä mukaan linkki takaisin blogikirjoitukseeni, josta poiminit kuvan. Jos haluat jakaa kuvan instagramissa, voit linkin sijaan tägätä minut sekä kuvaan että kuvakirjoitukseen @helmihytti

Missään kohtaa sinulla ei ole lupaa

...poistaa kuvasta vesileimojani,
...muokata kuviani merkittävästi,
...jakaa kuviani ominasi,
...käyttää kuviani kaupallisiin tarkoituksiin.

Jos et tiedä, saatko tehdä kuvallani jotain sellaista, mitä sinulla on mielessäsi, kysy. Voit lähettää sähköpostia helmi(a)hytti.fi

Jos haluat käyttää kuviani ilman mainintaa niiden omistajasta, ilman linkkiä tai vesileimaa, sinun tulee ostaa itsellesi oikeudet siihen.

Olen valokuvaaja-bloggaaja-yrittäjä, voin hyvin tehdä sopimuksen kanssasi ja lähettää sinulle laskun.


Jos huomaat kuviani käytettävän jossain päin nettiä ilman mainintaa kuvan omistajasta, ilman linkkiä takaisin tänne tai ilman vesileimaa, pyydän että laitat minulle viestiä asiasta. Kiitos!


// // // // //

Please respect the copyrights. DO NOT STEAL.

I own all the material, for example all the photos and text that are in this blog and on my social media channels (f.ex. Instagram and Facebook), if not otherwise mentioned.

First, it would be polite to ask permission to share the photos. 

I don't bite. I would just be happy to know where my photos are used.

But anyway.

Even without asking me, you are allowed

...to share the links of my blogposts – that you really are allowed to do.
...to pin my photos to Pinterest – as long as it is linked to my blog.
...to share one (1) photo of one blog post in you own blog post or social media post – but this comes with the terms:

In order to share my photo in you own blog post or social media:

Right before of after the photo, do mention the name of my blog or me, for example: "Photo (c) Helmi Hytti"
Include a link back to the post where you took the photo from. If you want to share my photo in instagram, be sure to tag me both photo and the caption below it @helmihytti

In any case you are NOT allowed

...to remove my water marks,
...to edit my photos,
...to share them as your own,
...to use my photos in commercial use.


If you do not know, are you allowed to do something with my photos or not, please ask. You can email me helmi(a)hytti.fi


If you want to use my photos without mentioning who owns them, without linking them back here, or if without my water mark in them, you need to buy your right to do so.

I'm a photographer-blogger-entrepreneur, and I can make a deal with you. And I can send you a bill.

If you notice that my photos are used somewhere without mentioning the me as an author or without a link back here or something like that, please send me a message. Thank you!
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti